info@prense.eu

Email Address

MENU

INSPEKTION AV FORDON

Utöver din egen detaljerade undersökning kan vi också utföra ytterligare kontroller av fordonets skick utöver din egen inspektion. Genom dessa undersökningar kan vi försäkra att fordonet är i exakt det skick som kunden kräver. Inspektörerna är oberoende branschspeciallister inom fordon. De ger oss på förhand en nödvändig rapport av kontrollpunkter, och sedan kan kunden bestämma om fordonet uppfyller kraven.

Våra köp har alltid baserats på endast, och enbart endast, fullt pålitlig och spårbar dokumentation av underhåll och registreringspapper gällande kvalitet och skick. Om vi inte kan verifiera fordonets historik kommer köpet att avslutas med den kandidaten.